Academische vorming?

Dit schreef ik oorspronkelijk aan de twee andere studentassistenten voor het van BI Kaleidoscoop. Dit is het tweede jaar dat ik daarvoor assistent ben en ook dit jaar valt het bedroevende nivo van de schrijfvaardigheid op. We zijn nu druk bezig met ons voorbereiden op de tweede opgave en we hopen nog iets te vinden waardoor we in ieder geval iets minder trieste rusultaten terugkrijgen. Ik schreef zojuist aan de anderen:

Ik ben eens wat onderzoek gaan verrichten naar twee dingen die ik me afvroeg:
1) Is de opdracht soms onrealistisch moeilijk

2) Is het het gebrek aan schrijfvaardigheid en academische vaardigheid uniek voor FEW studenten aan de VU of speelt dit breder

ad 1) Ik heb de opdracht laten lezen aan een middelbare school docente Nederlands en Engels en deze had het idee dat het een leuke opdracht is die een beetje VWOer zonder veel moeite kan maken. Dit bevestigd mijn gevoel dat het gewoon goed te doen moet zijn voor iemand met een beetje interesse.

ad 2) Andere universiteiten hebben dit ook. Zoeken met google levert onder andere op een document van Technische Natuurkunde. Hierin blijkt ook dat met name tweede fase studenten nog niet echt lekker op academisch nivo zitten.
Daarnaast vond ik een aardig project van Rechten in Leiden: hier worden mensen met een schrijfvaardigheid achterstand doorverwezen naar een opfriscursus. (zie http://www.uvt.nl/univers/nieuws/0203/22/schrijfcursus.html)
Misschien kunnen we de mensen die bijzonder veel taalfouten maken aanraden een dergelijke cursus aan de VU te volgen. ( In Leiden is het resultaat van deze cursus gekoppeld aan een bindend studieadvies, dat zou ook mooi zijn ๐Ÿ˜‰ )

Ik denk dat Teunis een punt heeft wat betreft onderscheid maken in soorten slecht, ik zou er zelfs nog een toe willen voegen:
a) Typefouten (zoals Tpyfout, op te lossen met spellchecker)
b) Taalfouten (het oplossing, is moeilijker. b.v. mensen aanraden om te laten nakijken door een ander)
c) inhoudelijke zwakheid. Gaat vaak samen met a en b, maar staat er in principe los van. Je kan een inhoudelijk sterk verhaal hebben, met veel fouten en dan wat mij betreft toch een voldoende halen. Je kan ook een zwak verhaal hebben wat qua a en b foutloos is, maar waar je toch geen voldoende mee scoort.

Ik heb het gevoel dat alledrie de fouten voor een groot deel ook voortkomen uit gebrek aan motivatie en een, laten we zeggen, MAVO instelling. Vragen die meer inzicht vragen dan 1+1 = zijn dan ineens te onduidelijk. (zoals in vraag twee, mensen die klagen over het begrip "vroeger": grow up!)
Dit is volgens mij nog het zwaarste om te veranderen. Spellen kan je leren, slordigheid afleren, inzicht kweken, maar gebrek aan motivatie is dodelijk. De tijd die we in deze mensen steken zou beter besteed zijn aan de kleine groep die wel echt wil.
Had ik al gezegd dat ik voorstander ben van een bindend studieadvies? Lijkt me echt heerlijk om studenten na een eerste jaar vol onvoldoendes naar een HBO te kunnen verwijzen. Ruimt lekker op, kunnen we onze tijd tenminste nuttiger besteden dan aan types die in hun derde of vierde jaar nog steeds BI proberen te halen door middel van frauderen.

Zo, dat is even een verhaal…
Tot snel,
Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *