Microsoft Software Development Life Cycle

In het kader van mijn studie ben ik dezer dagen bezig met een project Software Engineering waarin het de bedoeling is te oefenen met verschillende ontwikkelmodellen voor software. Kort samengevat komt het er op neer dat je in theorie eerst kijkt wat er nodig is, dan een ontwerp maakt, dan bouw je volgens je ontwerp een applicatie, dan test je de applicatie en tenslotte stuur je het in productie.
Mijn idee is dat dit in theorie leuk klinkt maar dat niemand echt op die manier werkt. En dat hoeft niet eens perse onsuccesvol te zijn. Ik moest daarom toch even glimlachen bij de volgende waarneming:

"Microsoft Software Development Life Cycle works a ‘little’ different. They market it first, then release it, then develop it and then design it. And maybe, just maybe they might make it work if enough people are using it. "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *